Spijkenisse Medisch Centrum

RVS Energie zuil IP65 met diverse E componenten.
Afd. Urologie
Ingebruikname: 2020